Historie

       Uvádí se, že název obce pochází od vlastního jména Čech – ves Čechova. Někdy uváděna i jako Čechy, německy Tschechen. Obec najdeme 12 km jihozápadně od Vyškova v těsném sousedství s Rousínovem. Leží v úrodné pahorkatině při státní silnici, po obou stranách potoka Rakovce. Zástavbou řadíme obec do kategorie návesní ulicovka, rozdělenou potokem napříč na dvě části. Domy se v minulosti nacházely hlavně na jižním konci katastru. Dominující zaměstnání představovalo v minulosti zemědělství. Čechyně náležela k vyškovskému jazykovému ostrovu, kde do roku 1946 tvořilo většinu německé obyvatelstvo.

            První písemná zmínka o Čechyni pochází z roku 1350 a náležela původně k panství hradu Vildenberka, který stával u Pozořic. Obec měla v historii složitý osud, byla svými vlastníky zastavována a prodávána, také ji stíhala různá neštěstí. Teprve Mikuláš z Hrádku uvolnil ves roku 1558 ze zástavy. V letech 1538 a 1552 vyhořela a to tak ničivým způsobem, že v důsledku prvního požáru byla na tři roky osvobozena od všech platů. Při druhém požáru bylo obci na tři roky prominuto 30 zlatých z obecního platu. Požár se nevyhnul ani mlýnu, roku 1643 byl vypálen vojáky. Byl ale obnoven, jak se dozvídáme ze záznamů, protože je zmiňován mezi obecním majetkem v roce 1846. Toho roku byl v Čechyni také zámeček, škola a palírna. Nyní v obci mlýn s benzinovým pohonem a pilou již nenajdeme.

            Obyvatelstvo obce bylo ze značné části německé národnosti, až do roku 1898 však učitelé vyučovali také v češtině. Čechyně byla přiškolena od roku 1812 do Nového Rousínova, dnešního Rousínova. Roku 1912 měla obec vlastní školu, původně německou. Česká menšinová škola obecná zde fungovala od roku 1919. Přifařena byla Čechyně k Rousínovci.

            V jinak spíše německé obci je možné nalézt i doklady českého živlu, například do konce 19. století zasedala v obecním výboru většina Čechů a hovory se vedly v obou jazycích, jak německy, tak česky. Za okupace byly české rodiny vystěhovány, v roce 1946 zase nacističtí Němci odsunuti do Německa.

(použito ze studijní práce Lucie Flochové .... Děkujeme)