Čechyně 2015

 

 

30.04.2015                        PÁLENÍ ČARODĚJNIC - tradiční zábava určená dětem 

                                             i dospělým, opékání špekáčků a další program.

 

 

27.06.2015                         MAŠKARNÍ KARNEVAL 

                                             Děti i dospěláky čeká zábavné odpoledne s klaunem.

                          

                                             Večerní zábava pro dospělé.

 

 

25.07.2015   20,00 hod     KAPELA ŽÍZEŇ opět v Čechyni.

 

 

Prázdniny                            STANOVÁNÍ NA HŘIŠTI - zábavné odpoledne 

                                             pro rodiče s dětmi, s večerním táborákem 

                                             a přespáním ve stanech.

 

 

Prázdniny                             VYJÍŽĎKA NA KOLECH       

 

 

Prázdniny                             NOHEJBALOVÝ TURNAJ 

                                      

 

29.8.2015                             PRÁZDNINOVÉ MECHECHE - jako každý rok, 

                                               akce určená dětem k ukončení prázdnin. 

                                               Plno zábavy, atrakcí, soutěží.

                                           Pro dospělé 5. ročník čechyňské lávky. 

                                           Ve večerních hodinách zábava.

 

29.8.2015                         KAPELA FLASH - večerní zábava.

 

19.9.2015                         PÁROVÉ HODY v obci

 

Podzim                               POUŠTĚNÍ DRAKŮ

 

Podzim                               LAMPIONOVÝ PRŮVOD

 

Advent                                ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V ČECHYNI

 

 

Rozpis akcí bude průběžně doplňován.

Děkujeme za pochopení. Členové Občanského sdružení Čechyně.