Cesta na hřiště

16.11.2013 00:00

Ten, kdo občas zajde na hřiště v Čechyni, jistě si všiml rozbahněné přístupové cesty kolem vodní nádrže.

Tato cesta je i po menším dešti rozbahněná, navíc v současné době po ní jezdí cisterny firmy opravující dálnici, aby zde načerpali vodu. Občanské sdružení Čechyně má areál hřiště v užívání a o celý areál se jeho členové starají a upravují. Sečení trávy je zajišťováno  jak členy, tak technikou Městských služeb města Rousínova. Vedení O.S.Čechyně nebylo požádáno o možnost čerpání vody, stejně tak o této situaci nevěděli ani zástupci města Rousínova. Někdo se prostě rozhodl čerpat zde vodu, rozjezdit cestu, navézt si tam materiál na zpevnění, aniž by se dovolil. Před pár dny na cestu někdo vysypal hromadu starých křidlic. Asi se mu zdálo, že tento areál přijde zavézt sutí, při pohledu na cestu. A výsledek je potom takový jaký je.

Nicméně v současné době se město Rousínov dohodlo s firmou Metrostav, že po ukončení čerpání vody tuto cestu uvedou do původního stavu. Vodu budou odebírat ještě asi deset dní.

Nezávisle na této situaci podalo O.S.Čechyně žádost o zpevnění právě této cesty z rozpočtu města Rousínova pro rok 2014. Jak úspěšní budeme, závisí na vedení města. Doufejme, že pro příští rok budeme mít cestu schůdnější, ať naši příznivci, navštěvující naše akce, nemusí čelit blátu, jak už se několikrát stalo. 

—————

Zpět