Na začátku byla myšlenka: 

Žít na krásném místě,

...udělat něco navíc,

...ve svém volném čase,

...pro dobro a potěšení všech.


Občanské sdružení Čechyně bylo založeno v únoru roku 2012 za účelem oživení života v obci Čechyně, organizování akcí pro děti a obnovu areálu místního fotbalového hřiště včetně tenisového kurtu a vodní nádrže.

Tomuto kroku předcházelo asi tříleté fungování spolku neoficiálně. Roku 2008 se dalo pár lidí dohromady a uspořádali první letní noc v obci. Podmínky byly provizorní, ale konečně se něco dělo. V roce 2009 - 2011 bylo již členů více a pořádalo se více brigád i akcí. V areálu fotbalového hřiště byla vystavěna pergola, opraven taneční parket, zbudováno osvětlení, usazeny lavečky, opraveno ohniště a největší akcí je obnova tenisového kurtu. Nutno podotknout, že všechny úpravy byly a jsou převážně svépomocí a za pomoci města Rousínova, hlavně při obnově tenisového kurtu.

Jakmile se mezi nás zařadily i ženy, počali jsme pořádat akce pro děti.  Nejvýraznější bylo „Prázdninové MECHECHE“ v roce 2011.  Tato akce se zdařila ke spokojenosti nás pořadatelů, ale hlavně dětí.  Bude proto pořádána každoročně a vždy bude něco nového.  

Dalšími námi pořádanými  akcemi  pro děti a dospělé jsou: Pálení čarodějnic, Pohádkový les, Lampionový průvod, Pouštění draků, Václavské hody, Letní zábavy.

Občané města Rousínova a jeho přilehlých obcí jsou zváni na námi pořádané akce, mohou využít tenisový kurt, nebo jen tak posedět při projíždění kolem hřiště na právě budované cyklostezce.